5 เทศบาลและบริษัท KKTS ประชุมติดตามความคืบหน้า LRT

  วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอุดรตันติสุนทร ชั้น 1 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแ […]

5 เทศบาลและบ.KKTS ประชุมติดตามขนส่งมวลชนรางเบา

คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ 4 เทศบาล และบริษัท KKTS และตัวแทนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการขนส่งมวลชนรางเบา สายเหนือใต้ สำราญ-ท่าพระ วันเสาร์ที่ […]

5 เทศบาลขอนแก่น ร่วมกับ KKTS ประชุมเดินหน้ารถรางเบา LRT

ผู้บริหาร 5 เทศบาลขอนแก่น ร่วมกับผู้บริหาร KKTS ประชุมเดินหน้าระบบขนส่งมวลชน รถไฟฟ้ารางเบา LRT วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 17.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนค […]

5 เทศบาล ร่วม KKTS และวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น หารือความคืบหน้า LRT

  วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ สำนักการช่าง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมความคืบหน้าโคร […]

1 2