5 เทศบาลขอนแก่น ร่วมกับ KKTS ประชุมเดินหน้ารถรางเบา LRT

ผู้บริหาร 5 เทศบาลขอนแก่น ร่วมกับผู้บริหาร KKTS ประชุมเดินหน้าระบบขนส่งมวลชน รถไฟฟ้ารางเบา LRT

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 17.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีฯ ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้บริหาร 4 เทศบาล ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลท่าพระ เทศบาลตำบลสำราญ และผู้บริหารบริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด Khon Kaen Transit System CO.,Ltd. (KKTS) ประชุมร่วมกันเพื่อติดตามความคืบหน้า โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชลรถไฟฟ้ารางเบา สายเหนือใต้ สำราญ-ท่าพระ ระยะทาง 26 กิโลเมตร ณ ร้านระเบียงบ้าน : The Backyard หน้า เมโทรคอนโด ขอนแก่น
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวถึงการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.หาแนวทางการดำเนินโครงการระบบรถขนส่งมวลชลรถไฟฟ้ารางเบา LRT เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้ โดยกำหนดกรอบเวลาการทำงาน 2.ร่วมกันปรึกษาหารือเรื่องแนวทางตามระเบียบราชการที่จะสามารถให้โครงการดำเนินการไปได้ 3.หารือเรื่องแนวทางการจัดเตรียมงบประมาณเพื่อการลงทุน และ4.ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จะได้แก้ไขและดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้จะมีการประชุมร่วมกันเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรเมืองขอนแก่น เกิดขึ้นเร็วที่สุด ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบแห่งแรกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถทำได้จริง ส่วนความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบในครั้งต่อไป