5 เทศบาลและบริษัท KKTS ประชุมติดตามความคืบหน้า LRT

 

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอุดรตันติสุนทร ชั้น 1 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรี นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนการโยธา สำนักการช่าง ร่วมประชุมกับผู้สังเกตการณ์จากเทศบาลทั้ง 4 แห่ง คือ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลท่าพระ เทศบาลตำบลสำราญ และ ผู้บริหารบริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (Khon Kaen Transit System CO.,Ltd.) เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา สายเหนือใต้ สำราญ-ท่าพระ ระยะทาง 26 กิโลเมตร รวมไปถึงการร่วมพิจารณาปรับแผนโครงสร้างให้มีรูปแบบและทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น