ครั้งแรกในไทย!! ทน.ขอนแก่น จับมือ 4 เทศบาล จัดตั้งบริษัท KKTS

 

5 เทศบาลจังหวัดขอนแก่น จับมือกันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายใต้ชื่อ บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (Khon Kaen Transit System CO.,Ltd.) เงินจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้ารางเบา LRT ระบบสาธารณูปโภค พัฒนาความเจริญด้านต่างๆ ให้กับจังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกของประเทศไทย ยกเว้นกรุงเทพฯ (กรุงเทพธนาคม) ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งบริษัท จำกัดเพื่อพัฒนาพื้นที่ของตนเอง

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.09 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเมืองศิลา นายเทพฤทธิ์ ศรีปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ และ พ.อ.ชาตรี ไกรพีรพรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ร่วมการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกใบสำคัญให้ บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถือเป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองอย่างมีส่วนร่วมแห่งแรกของประเทศไทย

โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายวรงค์ คลังเงิน ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการจดทะเบียนบริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด และ นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นายยินชัย อานันทนสกุล ผอ.สำนักการช่าง นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธา นางรุ่ง วิศิษฐารักษ์ ผอ.สำนักการคลัง ทั้งนี้ยังมีสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

 

 

ทั้งนี้ หลังจากการจดทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามกระบวนการขั้นตอนของการจัดตั้งบริษัทจำกัด เพื่อเสนอขออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งบัดนี้กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติให้เทศบาลนครขอนแก่น ได้รับการอนุมัติจัดตั้งบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 จากรัฐบาล โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ พ.ร.บ.เทศบาลฯ ประกาศบังคับใช้ เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนโครงการ ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะระบบรางเบา (LRT) ระยะทาง 22.6 กม. มูลค่าลงทุนรวมหลักหมื่นล้านบาท ในตัวเมืองขอนแก่น เพื่อแก้ปัญหาการจราจร รองรับการขยายตัวของเมือง และอำนวยความสะดวกสบายในการเดินทางของประชาชน