สวก. เข้าพบนายกฯ หารือศึกษาโครงสร้าง KKTS

 

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับ รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รศ.ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะ เข้าพบเพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการศึกษาโครงสร้างบริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด(Khon Kaen Transit System CO.,Ltd.)

บริษัท ขอนแก่นทรานซิทซิสเต็ม (Khon Kaen Transit System CO.,Ltd.) มีการจดทะเบียนบริษัท โดยเกิดขึ้นจากความร่วมมือของ 5 เทศบาล ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลสำราญ และเทศบาลตำบลท่าพระ จุดประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนโครงการ บริหารจัดการและจัดเก็บรายได้ของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะระบบรางเบา (LRT) จังหวัดขอนแก่น ได้รับการอนุมัติจัดตั้งบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 จากรัฐบาล โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ พ.ร.บ.เทศบาลฯ ประกาศบังคับใช้

โดยการแลกเปลี่ยนหารือในครั้งนี้ นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอแนวคิดให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ศึกษาโครงสร้างของ บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS) ในเรื่องระเบียบ อำนาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโมเดลธุรกิจ ของKKTS ว่าสามารถเดินหน้าต่อไปในทิศทางใด เพื่อให้ผลการศึกษาในเรื่องนี้ให้เป็นโมเดลธุรกิจ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ มีความสนใจก็สามารถนำโมเดลธุรกิจนี้ไปใช้ได้จริง และส่งผลต่อความยั่งยืนของโครงการ